kiuksėti

kiuksėti
kiuksė́ti, kiùksi, -ė́jo 1. intr. žagsėti: Kūdikis kiùksi (žegsi) J. Ko tu čia kiuksì? Gerk vandenio, tai pereis Alk. Valgant negalima kiuksė́ti, labai nedailu Žvr. Turbūt kas minavoja, kad pradedu kiuksėti Vv. Višta kiùksi, šuva sprangsi, jei kuo užsiryja J. 2. intr. kūkčioti (verkiant): Vaikas taip įsibimbė (įsiverkė), kad net kiuksėti pagavo Grž. Ji visa drebėjo bekiuksėdama . Kiùkt vaikas kiùksi [verkdamas] Jnšk. Ar nustosi nekiuksė́jęs?! Jnšk. 3. intr. kvapą gaudyti (nebegalint laisvai alsuoti): Senelis ėmė leistis, žagsėti, kiuksėti Vaižg. 4. tr., intr. pykti (apie širdį): Širdis kiuksi žiūrint į tokią nešvarą Upt. Užvalgius staiga pradėjo man širdį kiuksė́ti Kp. Kažko širdį kiùksi, gal reikės vemti Kp. 5. intr. kriuksėti (apie kiaulę): Kiaulė kiùksi Sr. 6. intr. kuknoti (apie ežį): Kas čia po agrastu teip kiùksi? – Jeg nežinai, nag’ ežį vakar su ežiukais iš lauko atsinešiau Rk. 7. intr. pamažu kalti, kauškinti: Eidamas per mišką, iš tolo išgirdau kiuksint genį Bgt. Kiuksì kiuksì (neaštriu kirviu kerti), o medis nė nekrust Gs. \ kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kiukšėti — kiukšėti, kiùkši, ėjo tr., intr. iš lėto, nesmarkiai kalti: Ką tu ten kiukšì? Upn. Vaikai Velykose su pautu kiùkš į dantis, ar tvirtas JII137 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūksėti — 1 kiūksėti, kiūksi, ėjo intr. šokinėti: Kiūkt kiūkt varlės kiūksi (šoka) J. Širdis kiūksi iš džiaugsmo, iš baimės J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiūksėti — 2 kiūksėti, i, ėjo tr. kirsti, kapoti: Kiūksi ir kiūksi jis tą akmenį Bgt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiuksėti — atkiuksėti, àtkiuksi, ėjo intr. ateiti iš lėto: Ir senis iš miestelio atkiuksėjo Rk. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiksėti — 1 kiksėti, kìksi, ėjo intr. 1. žagsėti: Atsigerk šalto vandenio – ir nustosi kiksėti Kp. Kad žagsi žmogus, tai kìksi Ut. Jis kìksi ir kìksi PnmR. Ko čia kiksi kaip višta? Ssk. 2. gargti, kyguoti (gerklei): Boba dusulinga – kiksi Žln. Man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiuksėjimas — sm. (1) → kiuksėti 1: Lig kiuksėjimu (vėmimu) ryja Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusikiuksėti — nusikiuksėti, nusìkiuksi, ėjo Jnšk kvapą gaudant numirti. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasikiuksėti — pasikiuksėti, pasìkiuksi, ėjo pasikūkčioti: Pasikiuksėdama tai verkė mergelė JD1128. kiuksėti; atkiuksėti; nusikiuksėti; pasikiuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbimbti — įbim̃bti, ia, į̃bimbė intr. 1. bimbiant įlėkti: Tranas įbimbė int avilį Ėr. Širšuolis į̃bimbė pro langą Š. 2. refl. įsiverkti, įsižliumbti: Vaikas tiek įsìbimbė, kad net kiuksėti pagavo Grž. bimbti; atbimbti; įbimbti; išbimbti; nubimbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”